terroir vin

Terroir i vin

Du har säkert hört ordet terroir i samma mening som man pratar om vin. Men vad är egentligen terroir? Detta franska uttryck kommer från ordet ”terre”, vilket betyder land. Det uttrycker de olika utmärkande kvalitéer som finns kring en viss plats och hur de interagerar med framställning av matvaror, växters genetik och liknande.

Man inkluderar också platsens traditioner och kultur i begreppet och det används för fler produkter än vin, bland annat jordgubbar, vete, tomater, kaffe och te. När begreppet används i vinsammanhang ser man till hur vindruvornas odlingsplats påverkar den färdiga produkten, alltså vinet, men samtidigt är det svårt att ge ett entydigt svar på vad som menas med terroir och hur det ska tolkas.

Platsens känsla

Många använder ordet som en benämning på en grupp vingårdar, eller kanske till och med vinrankor, från samma region. En grupp som delar väderförhållanden, druvsorter, jordmån och kunskap inom vinproduktion och som därigenom skapar vin med en viss personlighet. Man kan kalla det platsens känsla.

Andra vill inkludera än fler detaljer i terroirbegreppet, till exempel beskärningen av rankan, rankans ålder, om odlingen bevattnas eller inte samt hur brett det är mellan plantorna.

Att hänvisa till terroirkaraktär baserat på ovanstående ser många länder idag som ett kvalitets- och försäljningsargument. Det är mycket sällan man hör terroir som förklaring till ett varför ett vin är ointressant eller dåligt.

Terroir är ett modeord. En term som vinproducenter, återförsäljare av viner samt vinprovare gärna slänger sig med.

Nya världen

Det franska vinklassificeringssystemet baseras på att man anser att växtplatsen, alltså terroiren, är det som spelar störst roll för ett vins kvalitet och karaktär. Druvsorten är sekundär och sätts ofta inte ens ut på etiketten. På andra sidan står viner från den nya världen vilka främst framhåller druvsorterna.

Kan man genom smaken avgöra varifrån i världen ett vin kommer?

Man säger att klimatet, jorden, terrängen och traditionen är de fyra viktigaste faktorerna i ett vins terroir. Det är dessa faktorer som påverkar smaken.

Klimat = varmt eller kallt. Är det varmt får druvorna en högre sockerhalt och det ger den färdiga vinprodukten en högre alkoholhalt. Är det kallare får druvorna en lägre sockerhalt och det ger den färdiga vinprodukten en högre syra.

Jord = stenar, mineraler, jordmån och dylikt. Det som vinrankorna växer i.

Terräng = höjd, närhet till sjö och/eller hav, berg och dalar, ekosystemet, solexponering med mera. Är vingården belägen på hög höjd är det mycket kallare om nätterna och det ger ett syrligare vin.

Tradition = långsiktighet och erfarenhet. Det är inte alla vinområden som har en tradition (än) men de som har det låter det märkas.

Men kan man då avgöra ett vins terroir vid en vinprovning? Bara genom att smaka på det? Vissa påstår det och kanske är det så, om man får smaka på ett vin från ett område man känner väldigt väl. Men många vinprovare skulle inte ens ge sig på att försöka. ”The Judgement of Paris” 1976 var en blindprovning som resulterade i att eliten bland de franska vinprovarna höll vinerna från Kalifornien som sina favoriter trots att vinernas land nummer 1 (alltså Frankrike) också fanns representerat.

terroir vin

FÅ FLER TIPS FRÅN OSS

Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev med tips om allt som rör viner! Du vet väl också att du kan prenumeraera på tidning Grapevine i din brevlåda? Anmäl dig här

Oj, just nu verkar det vara lite problem att anmäla sig.
Försök gärna igen.

Tack! Nu är du registrerad och kommer få våra nyhetsbrev. Vi hörs snart!