Vad innebär rättvisemärkt vin?

Vad innebär rättvisemärkt vin, och varför ska jag välja Fairtrade?

Varje dag handlas stora mängder varor som producerats i delar av världen, där goda arbets- och levnadsvillkor inte alltid efterföljs. Det bör inte vara en konkurrensfördel att människor far illa för att mat, dryck och andra produkter ska vara så billiga som möjligt. Med Fairtrade-märkta varor kan du göra skillnad.

Fairtrade betyder rättvis handel och handlar om att skapa en hållbar internationell handel baserat på mänskliga rättigheter och omtanke för miljön. Framförallt syftar det till skapa förutsättningar som förbättrar arbets- och levnadsvillkoren för odlare och anställda i första ledet av handelskedjan, där villkoren oftast är som sämst.

För att en vara ska kunna bli Fairtrade-märkt måste en rad krav i handelskedjan vara uppfyllda. Kraven bygger på internationella Fairtrade-kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. Med hjälp av Fairtrade får certifierade odlare bättre kunskap om sina rättigheter, en tryggare försörjning i och med tillgång till en större internationell marknad vilket också skapar ökad försäljning. Kriterierna innebär långsiktiga handelsavtal och successivt höjda lönenivåer för anställda samt ett minimipris för råvaran som utgångspunkt.

Vid försäljningen av råvaran får odlarna en Fairtrade-premie. Den investeras i verksamheter i det lokala samhället, t.ex. i hälsovård, utbildning, infrastruktur och förbättringar inom produktionen. Besluten för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna och utgör en viktig del i demokratiutvecklingen tillsammans med andra kriterier som bland annat ickediskriminering, jämställdhet och inflytande på arbetsplatsen.

Miljökriterierna handlar bland annat om förbud mot skadliga bekämpningsmedel, ansvar för vatten, hänsyn till biologisk mångfald och skydd för känsliga naturområden. Dessutom används ofta Fairtrade-premien för en omställning till ekologisk produktion, vilket genererar ytterligare miljöförbättringar och ger odlaren ett ökat ekonomiskt tillskott.

Genom att välja Fairtrade-märkta produkter kan vi tillsammans bidra till att förbättra arbets- och levnadsvillkor för de människor som odlar och producerar våra varor. Det är ett enkelt sätt att göra skillnad.

Fairtrade i korthet:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor.
• Premier till investeringar i lokalsamhälle och verksamhet.
• Motverkar barnarbete och diskriminering.
• Främjar demokratin och organisationsrätten.
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. 

Merwida är en Sydafrikansk Fairtrade-certifierad vinproducent. Läs mer Om Merwidas arbete HÄR.
Länk till Merwidas globala sajt, och deras certifieringar hittar du HÄR.
Läs mer om Fairtrade Sveriges arbete med vin HÄR.

Sustainiable Developements Goals & 2030 Agenda är globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om HÄR.


FÅ FLER TIPS FRÅN OSS

Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev med tips om allt som rör viner! Du vet väl också att du kan prenumeraera på tidning Grapevine i din brevlåda? Anmäl dig här

Oj, just nu verkar det vara lite problem att anmäla sig.
Försök gärna igen.

Tack! Nu är du registrerad och kommer få våra nyhetsbrev. Vi hörs snart!