Inledning och syfte

Från och med den 25 maj 2018 gäller dataskyddförordningen (GDPR) inom EU. Dina personuppgifter får bara behandlas om du godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen. På Grapevine, som ägs av  Hermansson & Co AB, arbetar vi för att säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Vad för slags personuppgifter samlar vi in?

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter under förutsättning att det inte är nödvändigt för att kunna tillhandahålla den produkt eller tjänst du beställt. När du använder vår webbplats lagrar vi av olika säkerhetsskäl data i våra servrar. Denna information kan innefatta namnet på din internetleverantör, den webbplats som du använde för att länka till vår webbplats, de webbplatser som du besöker från vår webbplats och din IP-adress. Denna information skulle möjligen kunna användas för att identifiera dig men vi har ingen möjlighet att använda den på det sättet. Det förekommer att vi använder informationen för statistiska ändamål men enskilda användare är anonyma och identifieras aldrig.

Vi samlar däremot in personuppgifter när du registrerar dig som mottagare av vår kundtidning eller vårt nyhetsbrev, deltar i våra kundundersökningar, tävlingar eller event genom att be om ditt samtycke. Det kan exempelvis omfatta namn, adress och telefonnummer. Det kan också gälla bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator – även om inga namn nämns, eller olika elektroniska identiteter (t ex IP-nummer) om de kan kopplas till en fysisk person.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Grapevine.se ägs av Hermansson & Co AB.  Hermansson & Co AB (556347-6810), Box 7245, 103 89  Stockholm är således personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att registrera dig som prenumerant av vår kundtidning och/eller vårt nyhetsbrev
 • För att ändra dina befintliga prenumerationer
 • För att hantera kundserviceärenden och reklamationer
 • För att kontakta dig vid eventuella problem med beställning och/eller leverans
 • För att besvara dina frågor och informera dig om nya, ändrade tjänster/produkter/rutiner
 • För att skicka nyhetsbrev, kundtidningar eller annan information/kommunikation
 • För att genomföra och hantera deltagande i tävlingar
 • För att skicka enkäter, marknadsundersökningar som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden och tjänster

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina uppgifter så länge du själv önskar få vår kundtidning och/ eller vårt nyhetsbrev. Du har rätt att när som helst skriftligen begära information om vilka personuppgifter vi har registrerat. Vi är skyldiga att utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast en månad efter att ha mottagit begäran förse dig med de uppgifter vi tillhandahåller om dig. Om dessa uppgifter är felaktiga har du rätt att få dem korrigerade utan onödigt dröjsmål.  Du kan alltid begära att få dina personuppgifter raderade.

Kontakta oss direkt på hemsidan eller via e-post. Kontaktuppgifter finns i slutet av policyn.

Alla vars personuppgifter finns registrerade hos oss har alltså rätt att:

 • Få information om behandling av personuppgifter i samband med insamling av uppgifter.
 • Utan kostnad (en gång per år) på begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade hos oss.
 • Få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.
 • Återkalla ett lämnat samtycke till användning av personuppgifter.
 • Få sina uppgifter raderade om dessa inte krävs enligt lagstiftning.
 • Avstå från riktad marknadsföring.
 • Informeras om personuppgiftsincident som inträffat genom exempelvis data-/säkerhetsintrång.


Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Vi säljer eller byter aldrig dina personuppgifter med tredje part för marknadsföringsändamål. Däremot hanteras delar av vår hemsida, distribution av vår kundtidning Grapevine och inbjudningar eller annan marknadsföring av tredje part. Dessa samarbetspartners är personuppgiftsbiträden och ska alltid underteckna ett biträdesavtal med oss.

Vad är cookies och hur använder vi det?

På vissa delar av vår webbplats används cookies för att ge dig som besökare tillgång till extra funktioner exempelvis möjlighet att spara lösenord. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Mer information om cookies finns att tillgå på Post- och Telestyrelsens webbplats, www.pts.se och på www.minacookies.se.

Om du har några frågor gällande ovanstående integritetspolicy eller om vår inställning till integritet får du gärna kontakta oss.  Datainspektionen finns också att fråga, även om vi helst ser att du vänder dig till oss först. 


Personuppgiftsansvarig

Hermansson & Co AB
Box 7245
103 89  Stockholm
Sverige

Telefon: +46 (0)8 587 410 80
E-post: info@grapevine.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556347-6810
Momsregistreringsnummer: SE556347681001

FÅ FLER TIPS FRÅN OSS

Missa inte att anmäla dig till vårt nyhetsbrev med tips om allt som rör viner! Du vet väl också att du kan prenumeraera på tidning Grapevine i din brevlåda? Anmäl dig här

Oj, just nu verkar det vara lite problem att anmäla sig.
Försök gärna igen.

Tack! Nu är du registrerad och kommer få våra nyhetsbrev. Vi hörs snart!